Ildio anifail

Mae bob amser yn well ceisio ailgartrefu’ch anifail anwes eich hun i deulu neu ffrindiau y gwyddoch y byddant yn rhoi cartref da iddo.

Os ydych chi’n byw yn ardal ein cangen, Sir Benfro neu Sir Gâr ac rydych am roi eich anifail anwes i Lys Nini RSPCA, cwblhewch ein ffurflen isod. Dylech fod yn ymwybodol bod ein canolfan yn gyffredinol yn llawn ac efallai y cewch eich rhoi ar restr aros. Byddwn hefyd yn gofyn a ydych yn gallu rhoi rhodd, i helpu i dalu rhai o gostau gofal yr anifail yn ystod ei amser gyda ni. Cofiwch fod yn rhaid i ni flaenoriaethu’r anifeiliaid hynny sy’n dod i’r ganolfan trwy law arolygwyr RSPCA sy’n cael eu trin yn greulon a’u hesgeuluso.

Cliciwch yma i lenwi’n ffurflen i ildio’ch anifail.

Darparu ar gyfer eich anifeiliaid anwes ar ôl eich marwolaeth

Er nad yw’n bwnc rydym yn hoffi meddwl amdano, bydd y perchennog anifail anwes cyfrifol yn gwneud trefniadau ar gyfer ei anifeiliaid anwes pe byddai’n marw. Gall Llys Nini roi cartref gydol oes i’ch anifail anwes.

Lawrlwythwch ein taflen

Sylwer mai cynllun Llys Nini yw hwn a’i fod ar wahân i’r cynllun RSPCA Cenedlaethol. Ni all Llys Nini warantu cymryd yr anifeiliaid anwes oddi wrth y bobl hynny sy’n perthyn i gynlluniau eraill e.e. cynllun Home for Life yr RSPCA Cenedlaethol.

Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen i ildio eich anifail