SwyddiHysbysiad Diogelu Data Ymgeisydd GDPR

Swyddfa Codi Arian

Mae angen gwirfoddolwyr i godi arian trwy gynnal digwyddiadau bach eu hunain.

I gysylltu â’r tîm codi arian, ffoniwch 01792 892293
neu e-bostiwch – fundraising@rspca-llysnini.org.uk

Siopau

Dirprwy Reolwr Manwerthu – Porthcawl / Pen-y-bont ar Ogwr

Mae angen gwirfoddolwyr i weithio yn ein holl siopau – gweler y siopau am fanylion cyswllt